GELUID …

EEN EENVOUDIGE UITLEG

­In de praktijk komt men over het algemeen 3 soorten geluidswaardes tegen, namelijk:

  • Rw-waarde: dit is de deurbladwaarde. Hierbij test men de geluidsisolatie van alleen het deurblad. Daartoe kit men de deur rondom af om eventuele geluidslekken aan de randen te voorkomen.
  • Rw,p-waarde: dit is de praktijkwaarde in een laboratorium. Hierbij test men de geluidsisolatie van het gehele element, dus de deur in functie, draaiend in een kozijn. Deze waarde wordt ook weleens Rw-lab genoemd.
  • R’w-waarde: dit is de praktijkwaarde zoals deze in de echte situatie waarschijnlijk zal zijn. Deze waarde wordt ook weleens aangegeven als een Rw,r-waarde.

De R’w-waarde van GarandB deuren is ongeveer 2dB minder als de Rw,p-waarde. Dit wordt mogelijk door reeds in de fabriek kierdichtingen en hang- en sluitwerk (zoals verstelbare scharnieren en mechnische valdorpels) in te bouwen en dit te combineren met de passende kozijnen.
Uiteraard dienen onregelmatigheden, oneffenheden, slecht vullen van het kozijn of slecht inbouwen van het element worden voorkomen. Daarnaast kan door door flankerende bouwdelen helaas geluidslekken ontstaan, die invloed hebben op de geluidswering van het element.

dB en dB(A)
De meeteenheid dB(A) is niet hetzelfde als dB. De waarde dB(A) geeft ook de mate van toonhoogtes aan. Mensen horen bijvoorbeeld hoge tonen beter dan lage tonen. De dB(A) waarde kan gezien worden als een dB waarde die gecorrigeerd is naar het menselijk oor.

Ra pop, Ra house, Ra bios
Een andere uitdrukking in geluid zijn de Ra-waardes. Bij deze waardes worden de verschillende toonhoogtes per toepassing meegerekend. De verschillende vullingen van onze deuren zorgen ervoor dat de ene deur bepaalde toonhoogtes beter tegen houdt dan een deur met bijvoorbeeld een hogere dB-waarde.  Van al onze deuren zijn ook Ra-pop en Ra-house waardes gemeten voor de toepassing in bijvoorbeeld theaters en concertzalen.

GarandB modules
Geluid laat zich niet zomaar tegenhouden. Bij geluidsisolatie komt dan ook meer kijken dan een geluidsisolerende deur. Wij raden onze klanten dan ook aan om in een vroeg stadium al contact met ons op te nemen, zodat wij beter in staat zijn een goed en passend advies te geven.

GEÏNTERESSEERD?

Heeft u vragen of advies nodig over onze producten of wilt u meer weten over geluidisolatie?